Kattadferdsvilkår: klassisk betinging

Klassisk kondisjonering og operant kondisjonering
Det finnes to former for assosiativ læring: klassisk kondisjonering og operant kondisjonering.

Å forstå hvordan dyr lærer er nøkkelen til å påvirke og tolke atferden deres. Folk har en tendens til å tenke på læring som noe som skjer når de bevisst trener dyr (f.eks. ved å lære hunder å sitte eller komme). Men læring skjer hele tiden - alt som en hund eller katt opplever gjennom hele livet vil påvirke etterfølgende atferd til en viss grad. Lær hvordan katten din lærer slik at du bedre kan trene den.

Assosiativ læring

Det finnes to former for assosiativ læring: klassisk kondisjonering og operant kondisjonering.

Oppdaget av den nobelprisvinnende russiske fysiologen Ivan Pavlov, klassisk kondisjonering er en læringsprosess som skjer gjennom assosiasjoner mellom en miljøstimulus og en naturlig forekommende stimulus. Også kjent som Pavlovsk eller respondentkondisjonering, parer læringsprosedyren en biologisk potent stimulus (f.eks. mat) med en tidligere nøytral stimulus (f.eks. en bjelle).

Burrhus Frederic (BF) Skinner blir sett på som faren til operant kondisjonering. Hans arbeid var forankret i synet om at klassisk betinging var altfor forenklet til å være en fullstendig forklaring på kompleks atferd. Han mente at den beste måten å forstå atferd på er å se på årsakene til en handling og dens konsekvenser.

Operant atferd er det som sies å oppfylle to betingelser: Det utsendes fritt av et dyr, i den forstand at det ikke er noen åpenbar utløsende stimulus; og Den er mottakelig for forsterkning og straff av dens konsekvenser, slik at den kan få den til å gå opp eller ned i frekvens, henholdsvis.

Hvordan klassisk kondisjonering fungerer

Slik holder du katten din unna kjøkkenbenken Slik fungerer klassisk kondisjonering
Slik holder du katten din unna kjøkkenbenken Slik fungerer klassisk kondisjonering.

Klassisk kondisjonering innebærer å plassere et nøytralt signal før en naturlig forekommende refleks. I Pavlovs klassiske eksperiment med hunder var det nøytrale signalet lyden av en tone, og den naturlig forekommende refleksen spyttet som reaksjon på mat. Ved å assosiere den nøytrale stimulansen med den miljømessige stimulansen (presentasjon av mat), kan lyden av tonen alene produsere spyttresponsen.

Hunder går vanligvis ikke rundt og spytter når de hører bjeller; responsen resulterte fordi hundene lærte at klokken var en pålitelig indikator på den nært forestående ankomsten av mat. Denne typen læring er en stor evolusjonær fordel som identifiserer hendelser som indikerer tilnærmingen til et rovdyr gir et dyr tid til å komme seg unna. På samme måte betyr å reagere på tidlige indikatorer på mat å komme til ressursen først.

Et annet kjent eksempel på klassisk betinging er John B. Watsons eksperiment der en fryktrespons ble betinget hos en gutt kjent som Lille Albert. Barnet viste i utgangspunktet ingen frykt for en hvit rotte, men etter at rotten ble paret gjentatte ganger med høye, skumle lyder, ville barnet gråte når rotten var tilstede. Barnets frykt generaliserte også til andre uklare hvite gjenstander som liknet på rotten.

Klassisk betinging hadde stor innflytelse på tankeskolen i psykologi kjent som behaviorisme. Behaviorisme er basert på antakelsen om at:

  • All læring skjer gjennom interaksjoner med omgivelsene.
  • Miljøet former atferd.
  • Å ta indre mentale tilstander som tanker, følelser og følelser i betraktning er ubrukelig for å forklare atferd.

Katter og klassisk kondisjon

Katter lærer på en rekke måter og kattetrening har grunnlag i flere teknikker. Klassisk kondisjonering er en teknikk som brukes til å lære katter å lære eller bli betinget til en bestemt lyd, lukt eller atferd knyttet til ønsket respons. For eksempel trigger boksåpnerens summing (knyttet til mat) katten til å komme løpende til matskålen. Eller lyden av en klikker under klikkertrening blir assosiert med en matbelønning og kan brukes til å kommunisere hva du vil at katten skal gjøre.