Alternative fôringstips for fisk

Alternativ fiskefôring
Alternativ fiskefôring.

Det er nå flere og flere dameiere som begynner å mate fisken sin alternativt, altså ikke med konvensjonell mat fra butikken. I stedet brukes lokale insekter, som du kan avle selv med litt dyktighet. Her informerer vi deg om fordeler og ulemper med ulike typer fiskefôring.

Til dammen fiskemat rekkevidde

Alternativ fiskefôring

Det handler altså om hvordan du kan mate fisk – bortsett fra med pinne/flak eller granulatmat – ellers. Her tenker du kanskje på insekter først: Tross alt lever mange fisker også av små skapninger i sitt naturlige miljø som lever i eller på vannet og dermed kan bli tæret på av dem. Denne typen fôring er selvsagt også mulig i hagedammen, men på grunn av den kunstige dammen (kant)plantingen er det ofte ikke et passende habitat for disse små dyrene. Så du må skaffe dem selv. I det følgende får du vite alt om de mest kjente fôringsinsektene til hagedammens fisk.

Svartmygglarver: myggens unge

Svartmygglarver gir en god næringssammensetning og egner seg godt til bruk i egen dam. Du kan få dem i dyrebutikker året rundt som frossenmat eller tørket. Med disse variantene blir imidlertid de verdifulle næringsstoffene aldri helt bevart. Derfor er levende fôring ideelt. Dette har den fordelen at de hurtigsvømmende larvene utfordrer fisken og oppmuntrer dem til å bevege seg. Du kan finne larvene i ulike stående eller saktegående vannmasser i sommermånedene; Regntønner eller hagevannkanner er også spesielt produktive.

Rødmygglarver: ungene av mygg

Du kan også få disse mygglarvene i alle tre formene: levende, frossen eller som tørrfôr. Du kan få dem hele året i dyrebutikker eller i dammer. Opprinnelig er disse larvene ganske kontroversielle for fiskefôring, fordi fotklørne og deler av kjeveapparatet er veldig sterke og kan forårsake skader. I tillegg tar de opp forurensninger fra vannet de kommer fra. Dette kan noen ganger være skadelig for fisken. Det er derfor ideelt hvis du overbeviser deg selv om kvaliteten på vannet og fanger larvene selv. De er heller ikke for fete, som noen ganger er beskrevet. Snarere er fettet deres lett fordøyelig. Se opp for frossen mat: Kvaliteten lar ofte mye å være ønsket.

Vannlopper

Ulemper med ulike typer fiskefôring
Her informerer vi deg om fordeler og ulemper med ulike typer fiskefôring.

Disse små dyrene, som også kalles dafnier, er også relativt godt kjent for akvarister. De finnes også i de tre vanlige variantene; levende fôring anbefales, etterfulgt av den frosne varianten. Den tørkede versjonen mangler rett og slett de verdifulle ingrediensene. Dyrene i seg selv er ikke spesielt rike på næringsstoffer, men de gir viktig grovfôr, som er spesielt viktig for ungfisk. Overfôring er heller ikke mulig fordi de har et ideelt næringsinnhold.

Du kan kjøpe vannlopper i dyrebutikker, men du kan avle dem innendørs hele året med liten innsats. Alt du trenger er noen vannlopper, vann som det dannes alger i etter noen dager, en og annen tørket gjær til mat og temperaturer mellom 18° og 25°C.

Tubifex

Disse gjørmerørormene er elsket som mat av de fleste fisker fordi de også er en naturlig del av kostholdet til mange fisker. Det er best å mate dem levende. Men du kan også få dem som frossenmat i butikk. Det er imidlertid ett problem med å mate Tubifex-fisk, og det har å gjøre med deres habitat. De lever i bunnslammet av vannmasser, men dette er ofte forurenset med forurensende stoffer. Dette er hvordan ormene kommer til disse forurensningene og noen ganger transporterer dem inn i dammen eller enda verre inn i fisken din. Også her er selvavl et alternativ, men det er ikke like lett som med vannlopper. Her vipper vannet raskere og det er fare for råte, og luktplagene er større.

Vannisopoder

Disse små dyrene, som ligner veldig på isopodene våre, er ikke kommersielt tilgjengelige. De har en næringsverdi som kan sammenlignes med dafniens og er derfor godt egnet som mat. De spises også med glede i naturen og er for eksempel en hyppig del av kostholdet til karpefisk. Siden du ikke kan kjøpe dem, er det bare den villfangede eller din egen rase som blir hjemme.

Enchytraea

Til slutt til et dyr som ikke lever i vann. Disse ormene, som vannisopoder, kan ikke kjøpes kommersielt: du må avle dem selv. Dette fungerer best i en mateboks, fordi ormene lever i bakken. De finnes hovedsakelig i myr- eller skogsjord. Du bør etterligne disse jordforholdene for vellykket avl. Men ormene bør ikke mates for ofte fordi de har et høyt fettinnhold.